هنگامی که تصادف کردیم چطور از بیمه نامه شخص ثالث استفاده کنیم؟

هنگامی که تصادف کردیم چطور از بیمه نامه شخص ثالث استفاده کنیم؟
بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی داشتن بیمه شخص ثالث در ایران اجباری است، در واقع این بیمه نامه… برای اطمینان خاطر رانندگان هنگام مواجهه با حوادث رانندگی می باشد . بیمه شخص ثالث نوعی بیمه مسئولیت است که … تعهد خسارت جانی و خسارت مالی وارد شده به اشخاص ثالث تا سقف تعیین شده در بیمه نامه صادر شده را پرداخت می نماید ، در ضمن راننده در این بیمه نامه تحت پوشش بیمه حوادث می باشد که فقط خسارات جانی تا سقف مندرج در بیمه نامه را پوشش می دهد .
برای استفاده از بیمه شخص ثالث حتما نکات زیر را رعایت کنید:
اگر خسارت مالی کمتر از نه میلیون تومان باشد نیاز به اخذ کروکی و گزارش پلیس نمی باشد و می بایست هردو ماشین (مقصر و ماشین خسارت دیده ) را به مرکز خسارت شرکت بیمه گر انتقال داده و با ارائه بیمه نامه، کارت ماشین و گواهینامه رانندگان نسبت به دریافت خسارت اقدام نمود.
اگر خسارت مالی بیشتر از نه میلیون تومان باشد حتما منتظر بمانید تا پلیس بیاید و کروکی کشیده و گزارش تهیه شود و با گزارش پلیس و بیمه نامه ، کارت ماشین و گواهینامه راننده به واحد خسارت بیمه گر خود مراجعه نمایید.
نکته : اگر شرکت بیمه گر دارای واحد خسارت سیار بود می توانید با ارتباط با واحد سیار تصادف را گزارش دهید ولی ممکن است معطل شوید پیشنهاد می شود در صورت امکان با هردو ماشین به شعب خسارتی مراجعه نمایید.
اگر حادثه منجر به خسارت جانی بود و افرادی آسیب بدنی داشتند به هیچ وجه خودتان فرد آسیب دیده را به بیمارستان انتقال ندهید و منتظر باشید که آمبولانس آسیب دیده را به بیمارستان انتقال دهد زیرا در غیر اینصورت بیمه گر هزینه پزشکی را پرداخت نخواهد کرد ولی اگر آسیب دیده با آمبولانس به بیمارستان منتقل شود کلیه هزینه های پزشکی را بیمه گر پرداخت می نماید.
اگر راننده در حادثه دچار خسارت جانی شد تحت پوشش حوادث راننده که در بیمه نامه شخص ثالث منظور شده است قرارمی گیرد و تا سقف درج شده در بیمه نامه می تواند از بیمه خود استفاده نماید .توجه داشته باشید که بیمه نامه حوادث راننده فقط خسارت جانی را پوشش می دهد و در ازای خسارات مالی هیچ مسئولیتی ندارد .
هزینه بیمه شخص ثالث در کلیه شرکتهای بیمه تقریبا یکسان است، ولی کیفیت و توانمندی بیمه شخص ثالث به نوع خسارت دهی شرکتهای بیمه گر برمی گردد، سعی کنید شرکت بیمه گری که هنگام وقوع حادثه پشتیبانی بهتری دارند را انتخاب کنید که در هنگام وقوع حادثه دچار مشکلات بعدی نشوید.
گروه مشاوران "بیمه 24 "