با مبلغی ناچیز اموالتان را بیمه کنید

با مبلغی ناچیز اموالتان را بیمه کنید
بیمه آتش سوزی جزء یکی از رشته های بیمه ای است که به شدت توصیه می شود زیرا شما با پرداخت مبلغ ناچیزی اموالتان را در مقابل حوادث ناگواری چون آتش سوزی ، سیل ، و زلزله و ... بیمه می کنید.
بیمه آتش سوزی شامل خسارات مالی می باشد که علاوه بر خطرات اصلی ، خطرات اضافی را نیز پوشش می دهد.
پوششهای اصلی این بیمه : آتش سوزی ،صاعقه وانفجار می باشد . وقتی درخواست بیمه آتش سوزی می کنید در واقع پوششهای اصلی در بیمه نامه شما منظور می گردد شما می توانید در این بیمه نامه موارد زیر را اضافه کنید، در اینصورت هزینه نهایی بیمه نامه بستگی به پوششهای اضافی در خواستی دارد.
پوششهای اضافی در بیمه آتش سوزی عبارتند از :

  • پوشش خسارت زلزله
  • پوشش خسارت ناشی از ضایعات برف و باران
  • پوشش برخورد اجسام خارجی به ساختمان
  • پوشش خسارات ناشی از سرقت به شرط مرز
  • پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی لوله آب
  • پوشش خسارات ناشی از سیل

  • هنگام اعلام سرمایه بیمه ،توجه داشته باشید که بنا به قیمت روز ،اموال و اثاثیه خود را بیمه کنید تا در زمان بروز حوادث بتوانید معادل برآورد خسارتی خویش را از شرکت بیمه دریافت کنید و مشمول قاعده نسبی کم بیمه گی نشوید (ماده 10 قانون بیمه )
    گروه مشاوران "بیمه 24 "