روال محاسبه خسارت به خودروهای غیر متعارف (گران قیمت )

روال محاسبه خسارت به خودروهای غیر متعارف (گران قیمت )
بر اساس تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث ،مصوب سال 1395، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی فقط تا میزان خسارت متناظر وارد بر گرانترین خودرو متعارف از بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران است .
و براساس تبصره 4 ماده 8 قانون شخص ثالث ،منظور از خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی آن سال می باشد که به عنوان مثال براساس دیه ماه حرام در سال 1398 خودروهای بالاتر از 1.800.000.000 ریال غیر متعارف تلقی می شوند.
در حوادثی که خودرو های بالاتر از 1.800.000.000 ریال (غیر متعارف)زیان می بینند، حداکثر سقف تعهد همان مبلغ 1.800.000.000 ریال می باشد و مابقی خسارت به عهده فرد زیاندیده است که اگر بیمه بدنه داشته باشد ، از آن محل جبران خسارت می نماید و البته شرکت بیمه هم حق ریکاوری (بازیافت خسارت) از محل مقصر حادثه را ندارد.
در واقع خسارت اتومبیل های غیر متعارف صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف محاسبه و پرداخت می شود. مثلا اگر در تصادف یک پژو 206 با یک بنز با فرض مقصربودن پژو 206،چراغ جلو بنز شکسته شود ، مقدار خسارتی که راننده پژو 206 یا بیمه شخص ثالث 206 به مالک بنز پرداخت خواهد کرد،با فرض چراغ جلو بنز در بازار 300.000.000 ریال باشد به صورت زیر محاسبه می شود:
درحال حاضر رنو ساندرو در بازار حدود 1.800.000.000 ریال می باشد پس می تواند مبنا مقایسه خودروی متعارف و غیر متعارف باشد ، پس اگر چراغ جلو ساندرو 10.000.000 ریال باشد،مبلغ پرداختی به مالک بنز همان10.000.000 ریال می باشد و البته الباقی از مالک پژو206 قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
در هر حال این مباحث صرف نظر از هر چیزی ،ارزش و اهمیت داشتن بیمه بدنه برای خودروهای گران قیمت را یادآور می شود.
گروه مشاوران "بیمه 24"