تخفیفات ویژه بیمه ای سامانه بیمه 24 به مناسبت دهه فجر

با عضویت در باشگاه ایرانیان از تخفیفات ویژه صدور رشته های بیمه ای زیر بهره مند شوید.
تخفیف بیمه شخص ثالث بیمه ایران تا 40000 تومان
تخفیف بیمه بدنه ایران 40000 تومان (چهل هزار تومان)
تخفیف بیمه مسئولیت حرفه ای ایران 30000 تومان (سی هزار تومان) فقط تماس تلفنی با 43013
تخفیف بیمه آتش سوزی ایران 50%