با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

بیمه آتش سوزی واحد های مسکونی

داشتن سرپناهی خوب و مطمئن آرزوی همه انسانهاست و در این مسیر رنجهای فراوانی را متحمل می شوند تا آنرا به دست آوردند. آنچه پس از تهیه خانه اهمیت می یابد حفظ و حراست از این سرمایه هموطنان ارجمند عرضه نموده و آنها می توانند با پرداخت حق بیمه ای نازل ،منزل مسکونی خود را در مقابل خطرات بیمه نمایند.شایان ذکر است که پوششهای قابل ارائه در بیمه های آتش سوزی بسیار متنوع بوده به طوری که علاوه بر خطرات آتش سوزی ،انفجاز و صاعقه که به صورت پوششهای اصلی و اجباری عرضه می گردند ،طیف وسیعی از خطرات تبعی از قبیل زلزله ، طوفان، سیل، سرقت ، رانش زمین،ضایعات ناشی از برف و باران، ترکیدگی لوله آب ،شکست شیشه، سقوط هواپیما، هزینه پاکسازی ،آشوب و بلوا،سقوط بهمن،برخورد جسم خارجی و بسیاری از خطرات دیگر را میتوان تحت پوشش قرارداد.