بیمه بدنه اتومبیل

با خرید بیمه بدنه اتومبیل خسارات وارد به اتومبیل مورد بیمه در اثر حوادث زیر قابل پرداخت خواهد بود .
1- حادثه : خسارت ناشی از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت اجزا یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت گردد.
2- آتش سوزی: خساراتی که در اثر آتش سوزی ،صاعقه و یا انفجار به اتومبیل بیمه شده یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.
3- سرقت کلی : در صورتیکه اتومبیل بیمه شده دزدیده شود یا در اثر عمل دزدی یا شروع دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اصلی آن که در بیمه نامه درج شده خسارات وارد گردد.
4- خساراتی که در جریان نجات و حمل و نقل بیمه به آن وارد شود .
5- خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرهای بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو آنها.

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل:
در صورتیکه بیمه گذار علاوه بر جبران خسارتهای اصلی وارده به اتومبیل، متقاضی جبران خسارات دیگر وارد به اتومبیل خود باشد با پرداخت حق بیمه ای اندک ، می تواند اتومبیل خود را در برابر حوادث و خسارات ذیل نیز تحت پوشش قراردهد:
الف - خسارات ناشی از سرقت در جای وسایلی نظیر لوازم صوتی ،رینگ و لاستیک ،آینه بغل و ... (بدون سرقت کلی اتومبیل موضوع بیمه)
ب-خسارت شکستن شیشه اتومبیل به هر دلیل به غیر از حوادث اصلی
ج-خسارات وارد به اتومبیل موضوع بیمه در اثر سیل ،زمین لرزه و آتشفشان
د-خسارت ناشی از ریزش اسید و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل
ه-خسارات ناشی از سرقت کلیه لوازم و قطعات یدکی علاوه موارد مندرج در بند الف نظیر : باطری ، سیستم کامپیوتری و ...
توضیحات مهم در بیمه بدنه اتومبیل:
1- شرکت سهامی بیمه گذارانی که در طول مدت بیمه نامه خسارتی نداشته باشند در زمان تمدید بیمه نامه به صورت ذیل تخفیف خواهد داد.
یکسال عدم خسارت 25% تخفیف
دو سال عدم خسارت 35% تخفیف
سه سال عدم خسارت 45% تخفیف
چهارسال عدم خسارت و بیشتر 60% تخفیف
2- در صورتیکه بیمه گذار سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد تخفیفات فوق به بیمه نامه بدنه نیز تعلق می گیرد(حداکثر تخفیف بیمه بدنه 60% می باشد)
3- در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را بصورت نقدا پرداخت نماید 10% تخفیف نقدی اعطا می گردد.