با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

بیمه بدنه اتومبیل

با خرید بیمه بدنه اتومبیل خسارات وارد به اتومبیل مورد بیمه در اثر حوادث زیر قابل پرداخت خواهد بود .
1- حادثه : خسارت ناشی از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت اجزا یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت گردد.
2- آتش سوزی: خساراتی که در اثر آتش سوزی ،صاعقه و یا انفجار به اتومبیل بیمه شده یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.
3- سرقت کلی : در صورتیکه اتومبیل بیمه شده دزدیده شود یا در اثر عمل دزدی یا شروع دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اصلی آن که در بیمه نامه درج شده خسارات وارد گردد.
4- خساراتی که در جریان نجات و حمل و نقل بیمه به آن وارد شود .
5- خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرهای بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو آنها.

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل:
در صورتیکه بیمه گذار علاوه بر جبران خسارتهای اصلی وارده به اتومبیل، متقاضی جبران خسارات دیگر وارد به اتومبیل خود باشد با پرداخت حق بیمه ای اندک ، می تواند اتومبیل خود را در برابر حوادث و خسارات ذیل نیز تحت پوشش قراردهد:
الف - خسارات ناشی از سرقت در جای وسایلی نظیر لوازم صوتی ،رینگ و لاستیک ،آینه بغل و ... (بدون سرقت کلی اتومبیل موضوع بیمه)
ب-خسارت شکستن شیشه اتومبیل به هر دلیل به غیر از حوادث اصلی
ج-خسارات وارد به اتومبیل موضوع بیمه در اثر سیل ،زمین لرزه و آتشفشان
د-خسارت ناشی از ریزش اسید و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل
ه-خسارات ناشی از سرقت کلیه لوازم و قطعات یدکی علاوه موارد مندرج در بند الف نظیر : باطری ، سیستم کامپیوتری و ...
توضیحات مهم در بیمه بدنه اتومبیل:
1- شرکت سهامی بیمه گذارانی که در طول مدت بیمه نامه خسارتی نداشته باشند در زمان تمدید بیمه نامه به صورت ذیل تخفیف خواهد داد.
یکسال عدم خسارت 25% تخفیف
دو سال عدم خسارت 35% تخفیف
سه سال عدم خسارت 45% تخفیف
چهارسال عدم خسارت و بیشتر 60% تخفیف
2- در صورتیکه بیمه گذار سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد تخفیفات فوق به بیمه نامه بدنه نیز تعلق می گیرد(حداکثر تخفیف بیمه بدنه 60% می باشد)
3- در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را بصورت نقدا پرداخت نماید 10% تخفیف نقدی اعطا می گردد.