بیمه ثالث موتور سیکلت

مشخصات موتورسیکلت انتخاب کنید

مشخصات بیمه نامه قبلی تکمیل کنید

تعهدات انتخاب کنید

1 2 3 4

بیمه شخص ثالث

کلیه دارندگان وسائل نقیله موتوری زمینی مکلفند در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسائل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود بیمه شوند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسائل نقلیه موتوری شخص ثالث نامیده می شوند و خسارت های مالی وارده به کلیه اموال اشخاص ثالث جبران می شود. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی چه مالی شخص ثالث است به استثناء رانندگان مسبب حادثه که سرنشین تلقی می شود

خسارت مالی: عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود. به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارتهای مالی بسیار گسترده است.

خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان. خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

خسارت سرنشین: بیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث) سرنشین کیست؟ سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.

چند عامل، تعیین‌کننده قیمت بیمه شخص ثالث است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
• درصد تخفیف به سابقه راننده
• جریمه دیرکرد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث
• تاریخ انقضای بیمه‌نامه قبلی
• میزان پوشش مالی بیمه‌نامه شخص ثالث
• تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث
• مدت اعتبار بیمه‌نامه (کوتاه مدت یا یک‌ساله)
• سال تولید و ساخت خودرو
• تعداد سیلندر و کاربری خودرو

توضیحات :

• نحوه محاسبه جریمه دیر کرد :


حق بیمه پایه خودرو (با احتساب درصد تخفیفات ) تقسیم بر ۳۶۵ روز سال = محاسبه جریمه دیرکرد یک روز

• مبلغ دیه کامل و معرفی ماههای حرام مبلغ دیه در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی اعلام می شود. مبلغ دیه در سال ۱۴۰۰ و برای ماه های عادی ۴۸۰ میلیون و برای ماه های حرام ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده است. سقف پوشش جانی بیمه شخص ثالث هم به اندازه ی مبلغ دیه در ماه حرام (640 میلیون تومان) است و حداقل پوشش مالی به اندازه یک چهلم مبلغ دیه ماه حرام (1۶ میلیون تومان) در نظر گرفته می‌شود. البته خسارت جانی راننده مقصر بر اساس دیه ماه غیر حرام (ماه عادی) پرداخت می‌شود. ماه‌های حرام به ترتیب محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه هستند.

معیار انتخاب بهترین بیمه شخص ثالث

• توانگری مالی شرکت: توانگری مالی از جمله شاخص‌هایی است که هرسال از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شود و در واقع مشخص کننده میزان توانایی عمل به تعهدات یک شرکت بیمه است.

• زمان پاسخگویی شرکت‌ها: یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای ارزیابی عملکرد یک شرکت و میزان رضایت‌مندی مشتری این است که شرکت بیمه چند روز پس از ثبت شکایت، پاسخگوی مشتری خواهد بود. متوسط مدت زمان پاسخگویی نیز از سوی بیمه مرکزی جمع‌آوری می‌شود و قابل استفاده است.

• رتبه رضایتمندی: این مورد در واقع رتبه رضایت از مبلغ پرداختی خسارت است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پژوهشکده بیمه، در سامانه بیمه مرکزی ثبت می‌شود.

• شعب پرداخت: از جمله فاکتورهای پر اهمیت برای انتخاب یک شرکت بیمه از سوی مردم این است که آن شرکت بیمه چه تعداد شعبه در سراسر کشور دارد؟ نمایندگی‌ها و شعب شرکت بیمه تا چه حد در دسترس هستند؟

بهترین بیمه شخص ثالث :

همانطور که می بینید قیمت بیمه شخص ثالث در شرکت‌های مختلف بیمه تفاوت چندانی ندارد اما قیمت این بیمه نباید تنها معیار شما برای خرید بیمه ثالث باشد و اگر به دنبال بهترین بیمه شخص ثالث هستید باید به عواملی که در بالا به آن اشاره شد توجه کنید. سامانه بیمه 24 به شما کمک میکند با چند مرحله ساده و وارد کردن مشخصات خودروی خود، بدون هیچ زحمتی نرخ و شرایط برترین شرکت های بیمه را در کنار هم ببینید و بهترین انتخاب را داشته باشید.

همانطور که می بینید قیمت بیمه شخص ثالث در شرکت‌های مختلف بیمه تفاوت چندانی ندارد اما قیمت این بیمه نباید تنها معیار شما برای خرید بیمه ثالث باشد و اگر به دنبال بهترین بیمه شخص ثالث هستید باید به عواملی که در بالا به آن اشاره شد توجه کنید. سامانه بیمه 24 به شما کمک میکند با چند مرحله ساده و وارد کردن مشخصات خودروی خود، بدون هیچ زحمتی نرخ و شرایط برترین شرکت های بیمه را در کنار هم ببینید و بهترین انتخاب را داشته باشید.