بیمه بدنه

مشخصات خودرو

شرایط درخواستی انتخاب کنید

پوشش های اضافی مورد نظر انتخاب کنید

1 2

بیمه بدنه

بیمه بدنه یکی از بیمه‌های مربوط به خودرو است که در آن، خسارت‌های وارد شده به اتومبیل جبران می‌شود. خرید این بیمه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست؛ اما به دلیل مزایای فراوانی که پوشش های مختلف این بیمه برای خودرو ایجاد می‌کند، باعث شده است که خرید بیمه بدنه متقاضیان بسیاری داشته باشد.

پوشش‌های بیمه بدنه به دو دسته پوشش‌های اصلی و پوشش‌های اضافی تقسیم می‌شوند.

پوششهای اصلی در بیمه بدنه :

• حادثه : خسارت ناشی از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت اجزا یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت گردد.
• آتش سوزی: خساراتی که در اثر آتش سوزی ،صاعقه و یا انفجار به اتومبیل بیمه شده یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.
• سرقت کلی : در صورتیکه اتومبیل بیمه شده دزدیده شود یا در اثر عمل دزدی یا شروع دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اصلی آن که در بیمه نامه درج شده خسارات وارد گردد.
• خساراتی که در جریان نجات و حمل و نقل بیمه به آن وارد شود .
• خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هریک از خطرهای بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو آنها.

پوششهای اضافی بیمه بدنه :

قانون، برخی از خسارات را در دسته بندی خسارات اضافی قرار می دهد و پوشش آنها را تنها مشروط به پرداخت هزینه جداگانه و خرید این خطرات میداند. پوششهای اضافی بیمه بدنه خودرو میتواند هزینه خسارات زیر را جبران کند و ریسک حوادث ناگهانی را کاهش دهد.

• خسارت ناشی از بلایای طبیعی که خارج از اراده انسان باشد مانند سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان، تگرگ و بهمن
خسارتی که بر اثر پاشیدن رنگ، مواد شیمایی و اسید بر بدنه خودرو وارد می‌شود
• هزینه‌ رفت و آمد در دوره‌ای که خودرو قابل استفاده نباشد یا در تعمیرگاه باشد. مدت این پوشش در طول سال حداکثر ۳۰ روز است که ۳ روز اول هر حادثه به‌عنوان فرانشیز محسوب می‌شود (فرانشیز بخشی از هر خسارت است که برعهده بیمه‌گذار می‌باشد و مقدار آن در بیمه‌نامه مشخص می‌شود.)
سرقت قطعات و لوازم خودرو بیمه شده بدون سرقت کلی خودرو
• شکست شیشه که بر اثر تغییر یا تراکم هوای داخل خودرو ایجاد می‌شود
• افزایش قیمت خودرو: اگر بیمه‌گزار به هنگام خرید پوشش‌‌های اضافی، پوشش نوسانات قیمت را انتخاب کند، در صورتی که خودروی وی در زمان صدور بیمه نامه افزایش قیمت داشته باشد، شرکت بیمه موظف است حدود تعیین شده در بیمه نامه را تحت پوشش قرار دهد.

مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه نیستند

• خسارت‌هایی که به عمد و از سوی بیمه‌گذار یا راننده به وسیله نقلیه وارد می‌شود
• خسارت‌هایی که به هنگام عدم تعادل راننده و در اثر مستی یا استفاده از مواد روانگردان به خودرو وارد می‌شود
• خسارت‌های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب یا تهاجم
• خسارت‌های ناشی از حمل بار بیش از حد
• خسارت‌هایی که به هنگام بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر بر خودرو وارد می‌شود، مگر اینکه مجوز این‌کار را داشته باشد
• در صورتی‌که راننده خودرو به هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه معتبر باشد یا گواهینامه رانندگی او باطل شده باشد