با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

تماس با ما

شماره تلفن های تماس ما:

تلفن تماس سراسری : 02143013

ویژه شهر تهران : 1890