با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

" بهترین بیمه عمر از نظر سرمایه گذاری در ایران"

" بهترین بیمه عمر از نظر سرمایه گذاری در ایران" همیشه دغدغه اکثر متقاضیان بیمه های بیمه عمر این بوده که بهترین جدول پیشنهادی بیمه عمر کدام است ؟
بهترین روش سرمایه گذاری در بیمه چیست ؟
و همین جستجو و تردید در یافتن بهترین حالت بیمه عمر ، باعث به عقب افتادن خرید این بیمه نامه و یا حتی فراموشی انجام این کار را دارد. ولی مهمترین نکته این است که داشتن حداقل یک بیمه عمر برای هر نفر واجب و مهم است و چه بهتر که این بیمه عمر همان بهترین حالت ممکنه باشد و گرنه در هر حال خرید بیمه عمر هیچ ضرری ندارد و پولتان ذخیره شده و مزایای بیشمار بیمه عمر نیز بر هیچکس پوشیده نیست . کارشناسان "بیمه 24" در این مقاله سعی کردند با مقایسه و بررسی حالتهای مختلف ، بهترین جدول بیمه عمر از نظر سرمایه گذاری را پیشنهاد نمایند.
اکثر بیمه گذاران بیمه عمر که نگران آینده خود در زمان بازنشستگی و نگران وضعیت همسر و فرزندان خود هستند ، بیمه عمر را از نظر سرمایه گذاری مهم می دانند و مسلما همه دوست دارند تا زمان اتمام قرارداد بیمه ، خود در قید حیات باشند تا خودشان پول را از شرکت بیمه بگیرند و بنا به صلاحدید خود هزینه کنند .
بهترین پیشنهاد برای شرکت بیمه ، "شرکت بیمه ایران" است ، چرا که با پشتوانه 80 ساله خود و اینکه تنها بیمه دولتی است ، خیال تمام بیمه شدگان را برای 20 تا 30 سال آینده راحت میکند.
درادامه چند جدول مقایسه ای را بررسی می کنیم. پیشنهاد می گردد از آنجا که هیچکس نمی داند چه خطراتی را در پیش رو دارد ، در بیمه عمر خود خطرات اضافی را نیز خریداری کند.
در "جدول شماره 1 " مقایسه ای پیشنهادی ، که می بینید به فرض پرداخت بصورت ثابت ماهیانه 200/000 تومان ، در مدت قرارداد 30 ساله ، تقریبا مبالغ پرداختی در ستون "حق بیمه تجمیعی" مشخص شده است که مثلا بعد از 30 سال ، جمع مبالغ پرداختی 72/000/000 تومان می باشد ، ولی سود تضمینی پرداختی حدود 350/000/000 تومان است .

بیمه عمر ( این مبلغ بنا به سن بیمه شده در ابتدای قرارداد کمی متغیر است ) البته به این مبلغ باید سود مشارکت در منافع نیز اضافه گردد که در زمان اتمام بیمه بنا سود های اعلامی شرکت ، محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است مبلغ پرداختی اقساط ثابت فرض شده ، در "جدول شماره 1 " ، که سرمایه عمر فوت 30/000/000 تومان می باشد و با پیش فرض اخذ همه پوششهای تکمیلی از قبیل فوت در اثر حادثه ، نقص عضو ، امراض خاص و سرطان ، سرمایه بازخرید که همان سود تضمینی می باشد مشخص است .

در "جدول شماره 2" که سرمایه عمر فوت 50/000/000 تومان می باشد ( بالاترین سرمایه ای که افراد سالم زیر 50 سال بدون چکاپ پزشکی می توانند انتخاب کنند ) با پیش فرض اخذ همه پوششهای تکمیلی از قبیل فوت در اثر حادثه ، نقص عضو ، امراض خاص و سرطان ، سرمایه بازخرید که همان سود تضمینی می باشد مشخص است ، که از نظر منطقی نگرفتن پوششهای تکمیلی کار درستی نیست و در سود تضمینی پایان دوره نیز تاثیر چندانی ندارد ولی چنانچه در طول مدت بیمه حوادثی رخ دهد که تحت پوشش نباشد ، باعث افسوس فراوان می شود که اصل خرید بیمه عمر نیز پوشش دادن به حوادث و اتفاقات می باشد.
بیمه عمر در "جدول شماره 2 " مقایسه ای پیشنهادی ، که می بینید به فرض پرداخت بصورت تصاعدی از ماهیانه 200/000 تومان ، در مدت قرارداد 30 ساله ، تقریبا مبالغ پرداختی در ستون "حق بیمه تجمیعی" مشخص شده است که مثلا بعد از 30 سال ، جمع مبالغ پرداختی 390/000/000 تومان می باشد ، ولی سود تضمینی پرداختی حدود 1/032/000/000 تومان است .
( این مبلغ بنا به سن بیمه شده در ابتدای قرارداد کمی متغیر است ) البته به این مبلغ باید سود مشارکت در منافع نیز اضافه گردد که در زمان اتمام بیمه بنا سود های اعلامی شرکت ، محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است مبلغ پرداختی اقساط متغیر فرض شده ، و سالیانه 10% به مبلغ قسط اضافه میشود.
روش پرداخت تصاعدی حق بیمه نیز بسیار موثر در پوشش دادن تورم در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری می باشد .