با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

بهترین جدول مقایسه ای بیمه عمر

"بهترین جدول مقایسه ای بیمه عمر : "
بیمه عمر دارای مزیتهای فراوانی است که عبارتند :
1- سود مشارکت : در شرکتهای بیمه ، بیمه های عمر و سرمایه گذاری شامل دو نوع سود تضمینی و سود مشارکتی هستند . سود تضمینی بیمه عمر از سوی بیمه مرکزی تضمین شده که در هر حال باید پرداخت شود ولی سود مشارکت بیمه عمر در بین شرکتهای بیمه مختلف ، متفاوت است و بنا به سود اعلامی هر شرکت بیمه فرق دارد.
2- پوشش فوت : مهمترین پوشش تکمیلی بیمه های عمر ، فوت به هر علت یا فوت طبیعی است . پوشش فوت طبیعی دارای سقف مشخص است مثلا" 30/000/000 تومان و در بیمه ایران این سقف جهت بیمه نامه هایی که بدون انجام چکاپ صادر میشوند 50/000/000 تومان می باشد.
3- پوشش فوت در اثر حادثه : این پوشش هم که ناشی از فوت بر اثر حادثه ( عامل خارجی ) می باشد ، جزء پوششهای مهم بیمه عمر است که علاوه بر فوت طبیعی دارای سرمایه مشخص و جداگانه می باشدو پرداخت می شود.
4- پوشش امراض خاص : از مزیتهای بیمه عمر این است که می تواند در صورت درخواست بیمه شده پوشش امراض خاص که شامل : سکته قلبی ، سکته مغزی ،جراحی قلب باز ، پیوند اعضای اصلی بدن و انواع سرطان ، می باشد را تحت پوشش قرار داده و تا سقف مشخص شده در بیمه مثلا" 15/000/000 تومان بعنوان کمک هزینه پرداخت نماید.
5- پوشش ازکار افتادگی : این پوشش هم که مکمل پوشش حادثه می باشد مخصوص افراد شاغل بوده و ضمن پرداخت سرمایه مشخص شده در بیمه ، بعنوان نقص عضو ، فرد مصدوم را از پرداخت اقساط تا پایان قرارداد معاف میکند که مزیت بسیار مهمی می باشد ، که برای افرادی که بیمه عمر را با سرمایه گذاری در بانک مقایسه می کنند قابل ملاحظه می باشد.
6- وام بیمه عمر : از مزیتهای بیمه عمر استفاده وام می باشد که از محل اندوخته ریالی بیمه نامه تامین می شود و هیچ نیازی به ضامن یا وثیقه ندارد و قابل پرداخت در کمترین زمان می باشد.
در جداول مقایسه ای پیشنهادی که می بینید به فرض پرداخت بصورت ماهیانه 200/000 تومان در مدت قرارداد 30 ساله تقریبا مبالغ پرداختی در ستون "حق بیمه تجمیعی" مشخص شده است که مثلا بعد از 30 سال جمع مبالغ پرداختی 72/000/000 تومان شده ولی سود تضمینی پرداختی حدود 350/000/000 تومان است . ( این مبلغ بنا به سن بیمه شده در ابتدای قرارداد کمی متغیر است ) البته به این مبلغ باید سود مشارکت در منافع نیز اضافه گردد که در زمان اتمام بیمه بنا به سودهای اعلامی شرکتهای بیمه ، محاسبه و پرداخت می شود.
در جداول مقایسه ای پیشنهادی ، مبلغ پرداختی اقساط ثابت فرض شده ، که از نظر کارشناسی شده بهتر از روش تصاعدی سالیانه اقساط می باشد ، چرا که در روش تصاعدی به آن نسبت که حق بیمه زیاد می شود سود پایان دوره زیاد نمی شود و در سالهای پایانی نیز اقساط خیلی سنگین می شود که چه بسا بیمه شده در آن زمان در دوره بازنشستگی باشد و توان پرداخت آنرا نداشته باشد.

در جدول شماره 1 که سرمایه عمر فوت 30/000/000 تومان می باشد با پیش فرض اخذ همه پوششهای تکمیلی از قبیل فوت در اثر حادثه ، نقص عضو ، امراض خاص و سرطان ، سرمایه بازخرید که همان سود تضمینی می باشد مشخص است .

بیمه عمر

در جدول شماره 2 که سرمایه عمر فوت 50/000/000 تومان می باشد ( بالاترین سرمایه ای که افراد سالم زیر 50 سال بدون چکاپ پزشکی می توانند انتخاب کنند ) با پیش فرض اخذ همه پوششهای تکمیلی از قبیل فوت در اثر حادثه تا 3 برابر سرمایه فوت عمر ، نقص عضو ، امراض خاص و سرطان ، سرمایه بازخرید که همان سود تضمینی می باشد مشخص است . بیمه عمر


در جدول شماره 3 که سرمایه عمر فوت نیز 50/000/000 تومان می باشد ( بالاترین سرمایه ای که افراد سالم زیر 50 سال بدون چکاپ پزشکی می توانند انتخاب کنند ) با پیش فرض عدم اخذ پوششهای تکمیلی از قبیل نقص عضو ، امراض خاص و سرطان ، سرمایه بازخرید که همان سود تضمینی می باشد مشخص است ، که از نظر منطقی نگرفتن پوششهای تکمیلی کار درستی نیست و در سود تضمینی پایان دوره نیز تاثیر چندانی ندارد ولی چنانچه در طول مدت بیمه حوادثی رخ دهد که تحت پوشش نباشد ، باعث افسوس فراوان می شود که اصل خرید بیمه عمر نیز پوشش دادن به حوادث و اتفاقات می باشد.

بیمه عمر