با توجه به بخشنامه شماره 99/100/15563 بیمه مرکزی و هماهنگی انجام‌شده با پلیس راهور و سایر نهادهای دولتی، دیگر نیازی به نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث وجود ندارد.

بیمه عمر ،بیمه ایران کرونا را پوشش داد

بیمه عمر بیمه ایران کرونا را پوشش داد: درجهت حفظ آرامش خاطر بیمه گزاران بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران کلیه بیمه شدگان بیمه نامه های جامع زندگی ، کودکان و نوجوانان ، طرح "زندگی مان " و طرح " سپاس ایران " را که نسبت به دریافت پوششهای تکمیلی بیماریهای خاص در بیمه نامه خود اقدام کرده باشند ، درصورت ابتلا به بیماری کرونا تا سقف تعهدات پوشش بیمه ای بیماری های خاص تحت پوشش قرار می گیرد. این اقدام با توجه به ورود ویروس کرونا و افزایش احتمال ابتلا به بیماری مذکور ، با در نظر گرفتن تعهدات مندرج در جدول ارزش بازخرید بیمه نامه ، بدون تغییر در سایر تعهدات پوشش ویروس کرونا انجام می شود. براساس اعلام شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به ماهیت بیمه های زندگی ، همچنین درصورت فوت بیمه شدگان به دلیل ابتلا به بیماری کرونا ، پرداخت غرامت فوت آنان براساس تعهدات مندرج در بیمه نامه تحت پوشش خواهند بود.