بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر نوعی از بیمه است که شرکت بیمه در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گزار متعهد می شود که درصورت فوت و یا حیات بیمه شده ، در زمان معینی مبلغی را به عنوان سرمایه و یا مستمری به بیمه گزار یا استفاده کننده پرداخت نماید . خطر فوت در بیمه های عمر به هر علت و شامل انواع بیماری ها و حوادث می باشد . یکی از هدف های بیمه های عمر ایجاد ذخایر مالی ، سرمایه گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه گذاری و نیز انجام تعهدات شرکت بیمه در قبال استفاده کنندگان می باشد .

در بیمه های عمر بیمه گزار با پرداخت حق بیمه معینی به صورت ماهیانه ، سالیانه و یا یکجا ، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد ، مبلغ معین شده به استفاده گنندگان تعلق میگیرد .

بیمه های عمر مشمل است بر :
• بیمه عمر انفرادی
• بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی
• بیمه تامین آتیه فرزندان
• بیمه عمر زمانی انفرادی
• بیمه عمر و پس انداز انفرادی
• بیمه تامین هزینه جهیزیه
• بیمه جامع زندگی
• بیمه عمر گروهی
• بیمه تمام عمر گروهی
• بیمه عمر مانده بدهکار
• بیمه عمر زمانی
• بیمه عمر و پس انداز

مزایای بیمه عمر و پس انداز :

1. استفاده از پوشش کامل بیمه ای برای یک دوره 20 ساله یا 30 ساله بدون وقفه
2. پوشش 24 ساعته در تمام نقاط دنیا در طول شبانه روز
3. امکان دریافت انواع پوشش های مستمری
4. مشمول سود مشارکت در منافع شرکت بیمه می باشد .
5. دارای پوشش بیمه ای فوت به هر علت
6. دارای پوشش بیمه ای فوت به علت حادثه
7. دارای پوشش امراض خاص و سرطان و سایر بیماری های پر هزینه
8. امکان اخذ وام بدون ضامن
9. امکان پوشش از کار افتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه
10. معاف از مالیات و معاف از انحصار وراثت